Halloween

De Achtergrond Van Halloween

STROMBEEK-BEVER - In de Verenigde Staten en Canada is Halloween reeds decennia lang een grootse gebeurtenis. In onze contreien blijft de populariteit stijgen en ook dit jaar gaan, op 31 oktober, kinderen van deur tot deur trick-or-treating: griezelig verkleed vragen om snoep of ander lekkers. Een gebruik dat, voor zover we weten, ontstaan is tijdens de middeleeuwen onder de naam mumming of souling: een gebruik dat door de Christelijke kerk werd gevierd, vnl. in Duitsland, Scandinavië en andere Europese landen. Gemaskerde personen paradeerden doorheen de straten en betraden woningen om er te dansen of, in stilte, met de dobbelstenen te spelen. Een officiële feestdag kan je Halloween niet noemen. Eerder een seculiere aangelegenheid, gekenmerkt door Keltische en christelijke invloeden die eeuwen teruggaan.

Samhain

De Oorsprong Van De Naam 'Halloween'

De naam Halloween (of Hallowe'en) werd voor het eerst gebruikt in het 16e eeuwse Schotland. Halloween is een verbastering van All Hallows’ Even, de avond voor Allerheiligen. Ook bekend als Allhalloween, All Hallows 'Eve of All Saints' Eve. Het is het begin van de driedaagse viering van Allhallowtide, de tijd in het liturgische jaar gewijd aan de herdenking van de doden, inclusief heiligen (saints/hallows), martelaren en gelovigen. De naam zelf werd dus zo’n 400 jaar geleden voor het eerst gebruikt, maar de oorsprong van Halloween dateert terug tot aan het begin van de christelijke jaartelling.

Het Keltische Samhain & De Christelijke Invloed Op Halloween

Halloween komt voort uit het Keltische feest Samhain (uitgesproken: ‘sow-win’). Het is de Keltische variant op oudejaarsdag dat de Kelten in Ierland en Groot-Brittannië vierden op 31 oktober (op 1 november eindigde het oogstseizoen en begon de winter en daarmee het nieuwe jaar). De oogst werd opgeslagen in graanschuren en het vee in de stal waardoor de tijd voor een groots feest was aangebroken. Om het einde van het lopende jaar te vieren staken de Kelten grote vreugdevuren aan en voerden zij verschillende rituelen uit (mogelijk werden hierbij ook mensen geofferd).

Maar voor de Kelten was deze gebeurtenis meer dan slechts een oogstfeest. Ze geloofden ook dat op Samhain de deur naar de onderwereld een klein stukje open stond, waardoor het voor de zielen van de doden (en andere wezens zoals feeën,...) mogelijk was om onze wereld te betreden. Om deze zielen te eren werden grote feestmalen georganiseerd, waarbij ook de overledenen een plaats kregen. Ook demonen konden onze wereld opnieuw betreden dus moesten de Kelten zich beschermen tegen het kwaad dat deze wezens met zich meebrachten. Hier komt waarschijnlijk de traditie vandaan dat mensen zich verkleden op Halloween.

Halloween

Na de komst van zendelingen in Ierland en Groot-Brittannië (9e eeuw), vermengde het feest van Samhain zich met het christelijke Allerheiligen. In 609 werd Allerheiligen ingevoerd door paus Bonifatius IV om alle christelijke heiligen te eren. Aanvankelijk werd dit feest op 13 mei gevierd, maar in 835 wijzigde paus Gregorius IV dit naar 1 november. Op 2 november wordt Allerheiligen gevolgd door Allerzielen, de dag waarop alle overledenen worden herdacht. Het enigszins morbide aspect van deze driedaagse, droeg verder bij aan de connectie van Halloween met de doden en het ´enge´ imago dat de feestdag heeft.

Over 'Trick-Or-Treating'

"Trick or treat?" Het is de vraag die kinderen stellen wanneer ze, met Halloween en verkleed als een eng of angstaanjagend figuur, van deur tot deur trekken en aanbellen. Het woord trick houdt een 'dreiging' in om onheil aan te richten op de huiseigenaren of hun eigendom als er geen traktatie (meestal onder de vorm van snoepgoed) wordt gegeven. Het vroegst bekende gebruik in druk van de term trick or treat verschijnt in 1927, in de Blackie Herald Alberta, Canada. Trick or treating lijkt pas in de jaren dertig een wijdverbreide praktijk te zijn geworden, met de eerste Amerikaanse verschijningen van de term in 1934 en het eerste gebruik in een nationale publicatie in 1939.

Vermomming & Halloween-Kostuums (Ook Voor Huisdieren)

Halloween-kostuums worden traditioneel gemodelleerd naar bovennatuurlijke figuren zoals vampieren, monsters, spoken, skeletten, heksen en duivels. Na verloop van tijd breidde de selectie van kostuums in de Verenigde Staten zich uit met populaire personages uit de fictie, beroemdheden en generieke archetypen zoals ninja's en prinsessen. Verkleed gaan in kostuums en gaan guising (vermomming) was overwegend populair in Schotland en Ierland met Halloween tegen het einde van de 19e eeuw. De traditie van guising, een Schotse term, werd zo genoemd vanwege de vermommingen of kostuums die door de kinderen werden gedragen. In Ierland worden de maskers false faces (valse gezichten) genoemd. Kostuums, voor Halloween-feesten, werden in de VS populair aan het begin van de 20e eeuw, zowel voor volwassenen als voor kinderen. De eerste massageproduceerde Halloween-kostuums verschenen in de winkels in de jaren '30, toen het fenomeen van trick-or-treating populair werd.

Eddie J. Smith, schrijft in zijn boek Halloween, Hallowed is Thy Name, dat het feest een religieus perspectief biedt op het dragen van kostuums op All Hallows 'Eve, suggererend dat door zich te verkleden als wezens 'die ons ooit bang maakten en deden beven', mensen plezier kunnen maken met Satan 'wiens koninkrijk is geplunderd door onze Heiland'. Afbeeldingen van skeletten en de doden zijn traditionele decoraties gebruikt als memento mori (een artistieke of symbolische herinnering aan de onvermijdelijkheid van de dood). Volgens een rapport van de National Retail Federation hebben 30 miljoen Amerikanen naar schatting $480 miljoen besteden aan Halloween-kostuums voor hun huisdieren in 2018. Dit is een stijging van naar schatting $200 miljoen in 2010. De meest populaire kostuums voor huisdieren zijn de pompoen, gevolgd door de hotdog en de bumblebee (bij) op de derde plaats.


Bronnen & Informatie

Wikipedia Website


TAGSIeperfest | MetalRage Belgium